CBG

CBG

CBG, a translation agency. Weekly informal meeting for all employees. May 15, 2014. 2:45pm.
CBG, ett översättningsföretag. Veckofikastund samtliga anställda. 15 Maj 2014, kl.14:45.

>> Eyewitnessreport by Emmeli J. Stjärnfeldt

150514_CBG