Gärde Wesslau

Gärde Wesslau

Gärde Wesslau, a lawyer’s office specialized in Swedish and international commercial law. Weekly team meeting for all employees. May 19, 2014. 10:15am.
Gärde Wesslau Advokatbyrå, en byrå specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik. Veckomöte för alla anställda. 19 Maj 2014, kl.10:15.

>> Eyewitness report by Robert Lyons

190514_Garde_lawyer_office