Hagsätra bibliotek

Hagsätra bibliotek

Hagsätra library. A weekly Swedish language café for newly arrived immigrants. June 11, 2015. 4:30pm.
Hagsätra bibliotek. Ett svenskt språkcafé för nyanlända invandrare. 11 juni, 2015. 16:30.

 

11062015_Hagsatra Bib empty