Intermezzon

Intermezzon

Intermezzon, a company for performance management, change management and practical competence development offering e-learning, e-simulation and classroom training. Weekly “inspiration time” meeting. May 19, 2014. 8:30am.
Intermezzon, ett företag inom Performance Mangagement, förändringsarbete och mätbar kompetensutveckling. Veckomöte med “inspirationstid”. 19 Maj 2014, kl.8:30.

190514_Intermezzon