Steget Vidare

Steget Vidare

Steget Vidare, HBV Donau. A home welcoming children with a residence permit, coming to Sweden on their own. Staff meeting. May 14, 2014. 9:00am.
Steget Vidare, HBV Donau är ett boende med familjelik atmosfär för ensamkommande barn som har fått uppehålltillstånd. Personalmöte. 14 Maj 2014, kl.9.

140514_Steget_Vidare