Argenta

Argenta

Argenta. Belgian bank & insurance group. Meeting of the risk committee. December 5, 2017. 3:00pm.
Argenta. Belgische bank- & verzekeringsgroep. Vergadering van het risicocomité. 5 december 2017. 15u00. 

>> eyewitness report by Willem de Wolf

Argenta_empty