Göteborg & Co

Göteborg & Co

Göteborg & Co, a destination development agency for Göteborg as a tourist, meeting and event destination. Meeting of the leading team. May 19, 2014. 1:00pm.
Göteborg & Co, en samverkansplattform för destinationsutveckling, med uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes-, och evenemangsstad. 19 Maj 2014, kl.13:00.

200514_Göteborg Co