Politiek debat

Politiek debat

Political debate leading up to the elections, organized by the ACV South-West Flanders. April 25, 2014. 9:15pm.
Politiek debat naar aanloop van de verkiezingen, georganiseerd door het ACV Zuid-West-Vlaanderen. 25 april 2014. 21u15.

>> Eyewitness report Marnix Rummens (Nederlands)

25042014_kortrijk debat empty